Aadorp Aardgasvrij

Duurzaam Aadorp heeft de ambitie om als bewoners van Aadorp de regie te nemen in de energietransitie. Door nu met elkaar te werken aan plannen voor de toekomst, kunnen we toekomstzekerheid waarborgen. En werken we toe naar een duurzaam groene leefomgeving. De uitkomst? Één plan voor één Aadorp.

Over Aadorp Aardgasvrij

Het doel
Wij streven naar een duurzaam Aadorp voor iedereen. 100% duurzaam, 100% betaalbaar. We willen niet afhankelijk zijn van anderen.

Buurt Energieplan+
Om naar deze toekomst toe te werken, beginnen we met een Buurt Energieplan+ (BEP+). Hierin worden de alternatieven van aardgas voor Aadorp uitgewerkt. De bewoners beslissen welk alternatief het meest geschikt is voor hun. De uitkomst wordt voorgelegd aan de Raad en het College van de gemeente Almelo waarna een officieel besluit kan volgen. Dit hangt af van de uitkomsten.

Buurtteam Warm Aadorp
Het schrijven van een BEP+ kunnen we natuurlijk niet alleen. Enthousiaste bewoners kunnen meedenken en werken binnen verschillende thema’s. Het buurtteam wordt ondersteund door een procesbegeleider. Samen zullen zij de behoeften en wensen van de bewoners zo goed mogelijk vertalen binnen de (technische) mogelijkheden.

Het Buurt Energieplan+

Om als Aadorp zelfstandig & Aardgasvrij te worden, beginnen we met een Buurt Energieplan+ (BEP+). Hierin worden vijf alternatieven van aardgas voor Aadorp uitgewerkt op verschillende thema’s. Als bewoners beslissen wij uiteindelijk welk alternatief het meest geschikt is voor ons. Met het BEP+ nemen we als bewoners zelf de regie in handen. De resultaten leggen we voor aan de raad en het college van de gemeente Almelo.

Wat houdt het buurt energieplan+ in?

Technisch ontwerp en Businesscase

In het BEP+ worden verschillende alternatieven voor het verwarmen/koelen van de woningen met elkaar vergeleken. Er is gekozen om Biogas, Waterstof, Geothermie, Aquathermie en All-electric mee te nemen in dit plan. Om een goed alternatief te kiezen, is het noodzakelijk om deze te onderzoeken op technische en economische haalbaarheid. 

Partners en Overheden

Het uitvoeren van het onderzoek en de eventuele realisatie van het project, kunnen wij als bewoners niet alleen. Hiervoor moeten wij samenwerken met belanghebbenden zoals de (lokale) overheid, netbeheerders, woningcorporatie(s) en (omliggende) bedrijven. Door vroegtijdig deze partijen te betrekken neemt de kans op een succesvol project toe.

Organisatie en Financiering

Naast technische haalbaarheid is het ook van belang om de organisatie en financiering van de toekomstige warmte/energie voorziening te onderzoeken. Hoe kunnen we lokaal eigendom waarborgen en welke financiële middelen zijn beschikbaar voor de realisatie?

Bewonersparticipatie en Communicatie

Participatie van bewoners staat centraal in onze aanpak. Het is tenslotte van belang dat het gekozen alternatief gedragen wordt door de bewoners van Aadorp. Dit onderdeel is dan wellicht ook wel het belangrijkste van het BEP+, en vergt veel aandacht van het buurtteam.

WAarom een plus?

Hoewel energie het leidende thema is binnen het BEP+, kijken we ook naar thema’s zoals (duurzame) mobiliteit, groen en klimaatadaptatie. Het is belangrijk om ontwikkelingen binnen andere thema’s inzichtelijk te maken. Hieruit ontstaan mogelijke koppelkansen die invloed hebben op bijvoorbeeld de businesscase. Om dit zo goed mogelijk te doen werken we samen met de Dorpscoöperatie, en nemen we het Dorpsambitieplan als leidraad.

Buurtteam Warm Aadorp

Het is belangrijk dat het BEP+ de belangen en behoeften van de bewoners uitdraagt, dit kan alleen door er als bewoners ook zelf aan te werken. Enthousiaste bewoners kunnen meedenken en werken binnen verschillende thema’s. Wij geloven namelijk dat iedereen zijn eigen kracht heeft; of je nu heel technisch bent, een echt verbinder bent of financiële kennis hebt. Iedereen is welkom. Het buurtteam wordt ondersteund door een procesbegeleider. 

Meld je vrijblijvend aan!